fol. 67v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 67va

modum sequit ur  epistola in qua ostendit ur  quod super ieiunantes
descendit spirituc sanctus. Stans   petr us   in   medio   .xi.   ele -
uauit   uocem   suam     et   dixit  Non   enim   isti   ebrij   sunt
cum   sit   hora   diei   tercia  . et ceteraS ed hoc est quod dixit dominus
5per ioelem. effundam de spiritu meo super omnem carnem
et sequit ur  alleluia  quia ieiunium exultationis est sicut supr a -
dictum est. et sequit ur  evangeliu m   nemo   uenit     et cetera. et p ost  patres
nostri comederunt manna. quia egressum est coram
xpistianis manna spirituale sicut antea coram iu-
10deis manna corporale. vnde  eleganti us  egressus
est dominus coram nouo populo quam coram ueteri  .v.  feria
Qvinta feria non habet intr oitum propr ium sed quia dominus as-
  cendit .v. feria et die dominica descendit ideo
communiß est intr oit us  istis duob us  dieb us . / Jn quib us dam
15tamen ecclesijs cantat ur Repleat ur   os   meum   laude  
et quia per spiritum sanctum fiunt miracula habet ur  in epistola quod phi-
lipp us  multos claudos sanauit et spirituc immundos eie-
cit et cetera. et factum est gaudium magnum in ciuitate
quia per spiritum sanctum fiunt omnia ista. et ideo sequit ur  evangeliu m. con -
20 uocatis   ihesuc     discipulis   suis   dedit   eis   potestatem  
super   omnia   demonia   et post sequit ur  non   feretis   ui r -
gam   neque   peram     et cetera. que non possunt fieri nis i in habun -
dantia humana . spirituc sancti habeat ur .  vi.  feria
Sexta feria incipit intr oit us Repleat ur   os     me-
25  um
  laude   ut possim cantare alleluia  . quia qui
gaudet corde et ore ieiunare potes t ieiunio ex-
ultationis. et quia est dies ueneris in qua pass us -
us est dominus et dies spirituc sancti dicit petr us  in   epistola  . quia etiam
xpistuc     suscitat us   est   a   spiritu   sancto. vn de ib i habet ur . Suscitaui t  
30 ihesum   a   uinculis     inferni  sicut   scr iptum   est. Non   dabis  
san ctum   tuum   uidere   corruptionem  . per spiritum enim sanctum
fiunt miracula. vnde sequit ur  in   evangeli o . de paralitico
sanato. et propter hoc debet laudari dominus. sequit ur  offertorium.
lauda   anima   mea  de  sabbato  p ost  pentecosten.
35 Sabbatum sequit ur  ubi intr oit us  estcari tas   dei   diffusa   est   in  
  cordib us   nostris et competit spiritui sancto qui est cari tas et etiam
diei sabbati. quia in sabbato uero maxime diffun -
det ur  ut quod est in syon igniculus sit camin us  in ierusalem.
et sequit ur  uersus. Domine   deus   salutis   mee   et cetera. ille enim
40in quo est diffusa gratia spirituc sancti laudat deum in
prosperis et in aduersis et sequit ur  epistola in qua habet ur  de hui us mo di
effus_ione. quia   enim   cari tas   dei   diffusa   est  non perm-
ittit eam paulus intra fines terre promissionis
cantari. ostendit quod non tantum iudeis sed etiam gentib us
45dat us  est  spirituc sanctuß dicens. vobis   oportebat   pr imum  
predicare  sed   quia   repulistis   uerbum     dei     et   indignos   uos  
fe cistis   ecce   conuertim ur   ad   gentes  . et sequit ur  allelui a   la -
udate   dominum   omnes   gentes  . p ost ea sequit ur  evangeliu m de so-
cru petri sanata que significat synagogam que
50sanata est in apostolis petro et alijs ab inuidia. et

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 67vb

perfecte sanabit ur  in fut ur o. et dicit dominus p ost  quod in alijs genti-
b us  pr i us     oportebat   predicari   uerbum   dei  . et sic conuenit
cum epistola. / et fiunt ordines quia super ordinandos descen
dit spirituc sanctuß. et super ieiunantes / et ideo dicuntur .iiii. lecti-
5ones sicut dictuest ante lectionem de daniele. / pr ima
est de pr incipio libr i sapiencie in qua ostendit ur  qu ib us  dat ur
spirituc sanctuß et qu ib us  nonSentite   de     domino   in     bonitate  
et cetera. / Secunda effundam   de   spiritu   meo   super   omnem   car -
nem. quia spirituc sanctuß super apostolos descendit uisibiliter· ita
10super ordinandos descendit inuisibiliter. Alia mani-
festa sunt. offertoriumJntonuit  . Communio non  
uos   relinquam  .  de  festo  tr initatis.
Postqu a m celebrata est festiuitas patr is in natiui-
 tate que dicitur festiuitas patr is. / quia in hoc apparuit
15caritas dei quod dedit nobis filium suum sicut dicit beatuß io-
hannes et festum filíì in pascha et spirituc sancti in missione
/ Jn octabis pentecostes fit festum eorum simul. fes-
tum autem tr initatis ut ostendat ur  quod tres persone sunt
un us  deus. / Secunda causest quia ad uocationem tr initatis
20dat ur  spirituc sancti gratia in baptismo de qu o pr ius  habebat ur . / tercia
causest ut ostendat filijs suis ecclesi a illum a qu o habet
omnia bona. cui us  habet ymaginem et cui us  debet habere
similitudinem deum .scilicet. tr initatem quam semper debem us
laudare. vnde incipit intr oit us Benedicta   sit  
25s ancta   tr initas  . et / quia tota intentio est laudare
ipsam· ideo in laudib us  sigulis antiphonis prepreonun -
tur uersiculi ad ostendendum quod toto labore toto
nisu debem us  nos uertere ad laudandum deum tr inita-
tem. / similiter in laudib us  de beata maria ui rgine. quia totam
30se uertit ad laudandum deum. vn de Matteus. Maria autem con -
seruabat omnia uerba hec conferens in corde ßuo. / eodem mod o
in antiphoniß de beato laurentio et de beato paulo
/ sed in hoc est differencia quod in noct ur nalib us  de beato laurentio
dicitur quia passio sua de nocte consummata est vnde di-
35xit. mea nox obscurum non habet sed omnia in luce cla-
rescunt. et iterum non est inuenta in me iniqu itas. et ita
apparet quod tot us  fuit sacr ificium laudis. vnde semper
dicebat. Gratias tib i ago. Mane uero facto corp us  ei us
conditum fuit. et ideo tantum in noct ur nalib us  dicuntur ante anti-
40phonas uersiculi quia passio sua de nocte consumma-
ta est. / Beat us  uero paulus dicit nocte et die in profun -
dum maris fui. plus alijs laboraui. et ideo in
noct ur nalib us et in matutinis laudib us  antipho-
nis uersiculi quia   passio   sua   de   no preponunt ur . / et in
45quib us dam ecclesijs antiphonis de martirio
beati petr i preponuntur. quia petíìt ut caput
suum ad terram   uerteret ur . p ost modum sequit ur  epistola de
apocalipsividi     hostium   apertum   in   celo   et   in   circui -
tu     sedis   .idest. ecclesi e que est sedes dei mare uitreum
50.idest. baptismuß. in quo submergunt ur  omnes egiptíì .idest. omnia
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 67v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_67v