fol. 63r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 63ra

dixit in die resurrexionis discipulis pax uobis. / et
ideetiam non dat ur  pacis osculum. / p ost modum inter cenandum dum
sacerdos communicat cantat ur  officium uespertinum ratione
supr adicta.  de  die  pasche
5 Sequit ur  de die sancto pasche et notandum quod non celebrat
 ecclesi a pascha eo tempore quo iudei .xiiii. luna pri-
mi mensis. sed in die resurre ctionis domini que semper est
p ost . / et hoc est causa ne uideat ur  iudaizare et fig ur is iu-
daicis adherere in temporib us et annis confidere. / S ecunda uero
10causest quia die dominica datum fuit manna a domino
per quod signifi ur cabat ur  eucharistia panis angelorum habens
in se omne delectamentum et omnis saporis suauitatem
sapientie .xvi. exodi   .xvi. die .vita. parent quod inferant
et sit duplum qu a m quod inferre solebant per singulos dies
15 et hec est dies ueneris. et ita dies dominica fuit in
qua datum est manna. / tercia causest quia preceptum est
comedere cum azimis agnum. et hoc dicit etiam apostolus.
Jn azimis sinceritatis et ueritatis .idest. cum puro
affectu et puro intellectu. et hoc est in nouitatem ui-
20te. xpistuc uero mortem nostram moriendo destr uxit
et uitam resurgendo reparauit. et ita patet
quod in die resurrectionis debem us  comedere agnum
quia tunc incipit nouitas uite nostre et azima sin -
ceritatis et nouitatis. / Quarta causest quia non
25possum us  celebrare pascha nostrum cum iudeis quia
tunc immolat us  est agn us . sed incipit immolatio eius in
sequenti die. et tunest tempuß luct us . ne c tempuß est sollempni-
zandi. et ideo dimittit ecclesi a hoc usque ad tempus sollemp-
nitatis quia debet fieri cum sollempnitate sicut dictuest. vta.
30causest quia cum xpisto uult ecclesia celebrare pasch-
a suum. triplex enim pascha fecerunt iudei pri-
mum in ramesse. quod interpretat ur  commotio tinee. per hoc
/ sign ificat ur  pr imum pascha spirituale .idest. tr ansitus
de uicijs ad ui rtutes. per tineam enim peccatum intelligitur
35sicut enim tinea consumit uestimentum inperceptibiliter
sic peccatum animam. quando autem commouetur peccatum per
penitenciam in nobis fit iste tr ansit us . / Secundum pascha
fuit in ßyna quod interpretat ur  mensura per quod sign i ficat ur
secundum pascha spirituale .scilicet. tr ansit us  de uirtute in
40ui rtutem per quod restituit ur  homini sua mensura atingen -
ti usque ad celestia. / jste tr ansit us  fit quando tr ansi-
m us  de ui rtute in uirtutem. tunc enim accedit ad
mensuram suam homo. fact us  est enim ut sit soci us  an -
gelorum. / pr imum pascha non potuit celebrare
45xpistuc quia peccatum non fecit nec inuent us  est dolus
in ore ei us . / neque secundum quia fuit ei dat us  spirituc non
ad mensuram a tempore natiuitatis sue. / tercium pas-
cha fuit in galgala quod interpretat ur  reuelatio. istud
pascha fit quando nos transim us  de mundo ad patrem
50qu a si tr ansit us  de mundo ad celum. et reuelant ur  nobis omnia

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 63rb

qu omod o credim us  hoc pascha celebrauit xpistuc per resurrec-
tionem semper p ost  .xiiii. lunam pr imi mensis quando cres-
cunt dies p ost  equinoctium uernale quando incipiunt
dies esse maiores noctib us  quia ui rtutes in nobis de-
5bent crescere. / vita. causest quia de pr imo phase uel de
ßecundo non est multum gaudium. sed de tercio quia ut dicitur
ii. Regum .xviii. non gloriet ur  eque accinct us  sicut discinct us .
/ Jncipit ergo ecclesi a Jnuitatorium alleluia surrexit
de .v. tono propter .v. apparitiones. domini in die
10illo. / pr imo marie magdalene. / ßecundo duob us
ad monumentum currentib us . / tercio petr o. / quarto dis-
cipulis euntib us  in emaus. / vto. discipulis qui erant
in domo quando illi discipuli redierunt. / uel propter .v. sen -
suum reparationem. que fit per resurre ctionem. similiter et
15tota ebdomada. / uel cum tr iplici alleluia in qu ib us dam
ecclesijs. / de .vii. tono propter qu ietem que dat ur  in resurrectio ne.
xiiii. apocalipsis. amodo iam dicit spirituc ut requ iescant a la-
borib us  suis. et est inuitatorium ut inuitet nos ad
festum. quia uie syon lugent eo quod non sint qui
20ueniant ad sollempnitatem. vnde inuitatorio
indigem us . non dicitur autem hymn us  in qu ib us dam ecclesijs quoniam
in resurrectione non cantabim us  hymnos hui us modi. sed in
plateis ierusalem cantabit ur  alleluia tobie. penultimo. / uel
ideo loco hymni cantat ur  alleluia in uesperis· quia adhu c sum us
25in labore. uel adhu c in spe nostre resurrectionis·
utit ur  ecclesia hymnis. / pr ima antiphona. ego  
sum   qui   sum  . pr imo tono. Mane pr ima sabbati
surgens dei fili us . / et est doctr ina generalis si an - de  tonis.
tiphona uel .Responsorium. uel intr oit us  cantat ur . ßecundo to-
30no propter duplicem stolam hoc fit. / Si in tercio to-
no hoc est quia tr initas resurre ctionem operat a ur   est .
/ Si quarto· propter .iiiior. dotes corporis. / Si .v. propter .v.
sensuum reparationem. / Si .vi. propter perfectionem.
/ Si .vii. propter quietem. / Si .viii. propter gloriam resur-
35rectionis. que dabitur in .viii. etate. quia uero
ui rtute tr initatis facta est resurrectio propter tr ini-
tatem in qua est perfectio tres lectiones dicuntur
tantum et quia soror nostra paruula est et ubera non habet
quia baptizati non indigent labore. Qu a si   mod o   ge -
40niti   infantes. / pr i mum .Responsoriumangeluß   domini  tercij toni.
Secunduest angelus domini. vi. toni propter perfectio-
nem quia senari us  perfect us  est numerus. tercium .Responsorium. est
et   ualde   mane  . pr imi toni  Alibi in alijs
ecclesijs dum   tr ansisset   sabbatum qu arti toni propter
45.iiiior dotes. legit ur  autem evangeliu m marchi qui habet
figu ram leonis et leo fuit xpistuc resurgendo
et quia secundum ordinem legunt ur  euangeliste Matheus
in uigilia. / March us  in die. ßecundo et tercio. quarto
die luchas et qu inta die iohannes. / p ost ea fiunt
50representationes uisibiles quia segni us  irri-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 63r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_63r