fol. 70v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 70va

qui eneruat et interficit lasciuos mundi quod fit per sancti-
moniam abscindendo ei caput. / caput enim ei us
est lux ur ia. vnde sint lumbi uestri precincti. hoc est contra
pr imum uicium exodi .xii. in comestione agni dicitur
5 / Renes uestros accingetis. / Alio tamen mod o superbia est
inicium omnis peccati. quia uero fragiles sumus et ef-
feminati vnde non possum us  occidere olofernem nis i
adiutorio dei ideo dicit Jn intr oitu. protector noster as-
pice et cetera. et sequit ur  epistola Spiritu   ambulate   et   desideria  
10 carnis   non   perficietis. caro   enim   concupiscit   aduers us  
spiritum   et   spirituc   aduersus   carnemManifesta     sunt   opera  
carn is  . et nominat ea. Jnter alia dicitsi   contendi -
tis   nonne   carnales   estis ur  hoc dicit quia contendim us  de
carnalib us . fruct us  autem spirituc longanimitas. pax.
15patiencia. et cetera. deuincerigi tur olofernem in nobis est
facere duo. / per hoc quod uicia interficim us  in nobis / et
/ quod gustamus spiritum fit uictoria. quia gusta-
to spiritu desipit omnis caro. sed quia non potest sana-
ri in nobis carnalitas nis i a deo quia est lepra· ideo
20sequit ur  evangeliu m  de leprosis qui uenerunt ad dominum et dixit
eis. Jte   et     ostendite   uos   sacerdotib us  . ipsis pr ius
sanatis per quod sign ificat ur  quod pr ius  peccator sanatur
a domino et p ost ea iniungit ur  ei penitencia a sacerdote et ab-
soluitur quod significatum est per hoc quod discipuli domin i
25institas lazari soluerunt. Redijt autem unus  
ad   eum   flexis   genib us   gratias   agens  per quod sign ifi-
cat ur  quod unitas ecclesie reddit gratias deo. vnde
unus sanabat ur  in piscina Johannis   .iiii. v n de dicitur Jn .Responsorio.
Jn gratiarum actionemBonum   est   confiteri   domino   et in
30alleluia. Confitemini     domino   et   inuocate   nomen   ei us  
et quia non sufficit hoc et nis i et dominus nos custodi-
at sequit ur . offertoriumJmmittit   angelus   domini     conl  auxi-
lium / consilium / protectionem / in circuitu timentium
eum. quia custodit nos dominus per angelos. sequit ur G us -
35 tate   et   uidete  . Qu id autem gustare debem us
ostendit Jn communione. panem  .scilicet. qu i saginat a-
nimam cor non corpus. panis   quem     ego   dabo
 Qvinta decima dominica habet  xv  p ost  pentecosten
eandem intentionem. quia duab us  dominicis legit ur
40liber iudith. vnde incipit intr oit us Jnclina   domine  .
versus. letifica   animam   serui   tui. quoniam   ad   te   leuaui
animam   meam  non ad carnalia desideria leua-
ui. Jn epistola monet nos ut non sim us  uitul us
saginat us . sed sim us  spirituales. Si   spiritu   uiuim us  
45 spiritu   et     ambulem us . quia qui seminat et cetera. et
sequit ur  .ResponsoriumBonum   est   confidere   in   domino  . Qu i dat uic-
toriam in manu femine quando facit hominem uin -
cere in carne. et hoc est simile Responsorio. precedentis
dominice et sequit ur  alleluiparatum   cor   meum   lauda -
50 te   dominum  . hoc facit homo spiritualis. Jn evangeli o do-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 70vb

cem ur  ne seruiam us  uentr iNon   potestis     duob us  
dominis   seruire  nolite solliciti   esse   sollicitudine  
suffocationis. sed sollicitudine  prouidentie de-
bem us  esse solliciti. offertorium. monet nos domino ser-
5uire non uentr iexpe ctanß   expe ctaui   dominum  ut refi-
ceret me. et quis sit ille cibus ostendit in
communione. Qu i   manducat   carnem   meam  per fidem
crede et manducasti dicit augustin us . Querit ur  autem quare ecclesi a questio
p ost  libros salomonis legat librum Job et p ost ea librum
10tobie et iudith cum alio mod o in biblia ordinen -
t ur . Sicut enim dictum est ibi libri exemplares et
p ost ea doctr inales quia magis mouent facta
quam dicta. et ad ultimum ponit ur  liber machabeorum.
/ Ad quod dicim us  quod per doctr inam uenit ur  ad perfec- ßolutio
15tionem patientie que magna fuit in Job. et tamen
/ p ost ea sequit ur  thobias quia mai us  etiam signum patientie in
tobia fuit qui amisit multa et filium suum
ad tempus et oculos qui maxime diligunt ur  eo quod
oculi sunt pr incipium cognitionis. ad qu a m nat us
20 est homo. / et quia etiam plus ualet exemplu m femine et ma-
gis erubescentiam incut rrit homo. et ideo liber iudith
in quo habet ur  de uictoria in manu femi-
ne p ost  predictos ab ecclesi a ordinant ur . / et ad ultimum
liber machabeorum. quia ibi habet ur  exemplum consum -
25mate iusticie. machabei enim passi sunt
martirium pro lege defendenda.  xvi.  dominica
Sexta decima dominica legit et cantat ecclesia
 de machabeis qui passi sunt multa ab an-
tiocho et .vii. populis. et ibi habet ur  quod templum pollu-
30tum fuit ab illis .vii. populiß .idest. anima que templum
dei est. a .vii. capitalib us  uicijs quod non potest mun -
dari nisi anima purificet ur  a peccato quod est eam resuß-
citari a morte peccati. vn de habet ur  in evangeli o . de resusci-
tatione filij uidue. et ideo incipit Jntr oit us Mi -
35 serere   mich i   domine    ut me resuscites. versusJncli -
na   domine   aurem   tuam  . Jn epistola ad patienciam nos
inuitat apostoluß dicens. obsecro   uos   fratres   ne  
deficiatis  . sic enim uincunt ur  inimici a mac-
habeis. idest. a sanctis. et sequit ur  graduale timebunt  
40 gentes  . quia sicut p ost qu a m uicerunt inimicos suos
et mundauerunt templum et reedificauerunt· ti-
muerunt gentes in ci rcuitu. sic p ost quam homo
uincit diabolum et mundauit se per confessionem
et reedicauit templum dei in se timent dia-
45boli vnde sequit ur . versus. Quoniam edificauit dominus syon
et sequit ur  alleluia. Redemptionem misit dominus quia non
potest fieri nis i a domino. quod homo liberet ur  a uicijs. evangeliu m est
cum   apropinqu asset     et cetera. et accessit dominus ad locu-
lum et dixit. adolescens tib i dico surge et loque-
50bat ur  recte. / tangit dominus loculum ubi iacet
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 70v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_70v