fol. 74v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 74va

predicandum simbolum .scilicet. articulos fidei et beato iohanni baptiste
quia de ipso dicitur fuit homo missus a deo. et beate mariem-
agdalene quia fuit apostolorum apostola et beato marti-
no quia de ipso dicitur martine par apostolis.  de  martirib us
5
 Post euangelistas sequit ur  de martirib us  inter qu os beatuß ste-
 phanus et beatuß laurentius pr imum locum tenent. dictuest
autem superi us  de beato stephano. beatuß autem laurenti us  uigiliam habet
quia pr imatum tenet inter alios martires a beato ste-
phano. non quia maiorem penam sustinuerint qu a m alíì. mul-
10ti enim tantam penam sustinuerunt sicut beatuß uincentius
et aliqu i alíì. sed hoc est propter officium predicationis et locum mar-
tiríì quia rome passus est et propter bonam administra-
tionem thesaurorum ecclesi e. Jncipit intr oit us  in uigilia
ipsi us . dispersit dedit pauperibus. Jn die autem habet propr ium
15.Responsorium. probasti domine. versus. igne me et cetera. leuita lau-
renti us  Jntr oit us  est confessio et pulcr itudo ei us . Beat us
uero stephanus habet omnia propr ia Jntroitumetenim sederunt
principes et cetera. epistolam stephanus plenus. Responsorium. se-
derunt. Alleluia uideo celos. offertorium. elegerunt
20apostoli. communio. video celos.~
 Omnes alíì martires habent officia communia. Jntr oit us
 gloria et honore. letabitur iustus et cetera. tamen habent
aliud officium· in paschali tempore eo quod frequentius
repetit ur  alleluia propter gaudium resurrectio nis. et est
25Jntroit us  protexisti me deus a conuentu ma-
lignantium. et quia corona debet ur  eis tamquam
uictorib us  ideo fit mentio sepe de corona.
vn de stephanus interpretat ur  coronat us . pr imum autem .Responsorium. in
noct ur nali officio est iste sanctus .v. toni quia pe-
30tulantia .v. sensuum fuit mactata in
eis. Jn tempore uero paschali pr imum .Responsorium. est beatuß uir.
et est .viii. tono propter octauam resurrectioniß.
 Plurimorum martirum~
 celebrat ecclesi a festiuitatem et qu orundam ueteris testamen ti
35sicut machabeorum qu i pro fide ueteris testamen ti pas-
si sunt martirium. et hoc quia sunt exemplum m-
artirib us  noui .testamenti. Si enim illi subierunt mor-
tem antequ a m comederent carnes porcinas propter umbram
multo magis illi pro fide xpisti debent mortem
40subire. Qu orundam etiam noui .testamenti. de qu ib us  sol-
lempnizat ecclesi a ignota sunt nomina sicut .iiiior.
coronatorum qui edificabant palatium ei us dam
cui us dam regis et compertum fuit ipsos esse xrist ianos
et interrogati noluerunt negare immo poti us
45subierunt mortem· qu a m negarent xpistum. et quia
nomen eorum ignorabat ur  dicti sunt coronati
martirib us  enim debet ur  corona. vnde stephanuß
interpretat ur  coronat us . et .vii. fratrum similiter qu orum fuit
mater beata felicitas que a beato gregorio dicitur du-
50plex martir quia in filijs suis et in se passa est.

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 74vb

et etiam qu orundam sotiorum beati mauricíì nomina sunt ignota.
 De illis qu i fratres fuerunt est .Responsorium. hec est uera fraternitas
  et de predicatorib us  qu i legem dei predicauerunt. et illu d etiam de
predicatorib us  est Sancti tui domine. vn de ib i habet ur  propter testamentum
5domini et leges paternas .scilicet. xpisti qu i est pater noster. cetera
.Responsoria. suncommunia. pr imum uero .Responsorium. est absterget deus
et Secundum. viri sancti gloriosum et cetera. et .vii. Sancti tui
qui in isto seculo et cetera. viii. toni quia in confessione
viii. resurrectio nis passi sunt martires. vn de etiam habent
10octabas. Jllud uero .Responsorium. tr adiderunt corpora sua propter
deum ad suplicia quia ib i habet ur  de uno fine· propter deum
qui est alpha et .omega. pr imi toni est. illud uero quod
est de perseuerantia .scilicet. o constantia martirum
similiter primi toni est quia locum suum non dimiserunt
15.scilicet. deum. Juxt a illu d. Si spirituc potestatem habentis ascen-
derit super te vide ne deseras locum tuum. et quia con -
stantia a solo deo est illud uero o ueneranda mar-
tirum est .v. toni quia martires .v. sensus im -
molauerunt deo et si aliquod est .vi. hoc est propter perfectionem
20 Sequit ur  de confessorib us  qu i distingunt ur  in episcopos  de  confessorib us
  et non episcopos. de episcopis dicitur ecce sacerdos magnus
quia sunt magni sacerdotes. vn de dicuntur fratres domini pa-
pe. et illu d jnueni dauid seruum meum oleo sancto meo
unxi eum. quia non tantum uncti sunt in baptis mo sed in confirma-
25tione. et ordinatione in presbiteros. sed etiam in consecra-
tione ut habeant misericordiam supereffluentem. et officium
illud statuit dominus· propr iconuenit episcopis. cetera sunt
communia. et sicut dictum est de martirib us  quod plurima .Responsoria.
sunt .viii. toni et cetera. similiter de confessorib us  dicim us .
30quod afflixerunt et crucifixerunt carnem suam cum
uicijs et concupiscentíìs propter .viii. resurrectioniß. de  ui rginib us
Sequit ur  de ui rginib us  qu arum officium matutinale est
i in maxima parte sumit ur  de psalmo epithalami-
co .scilicet. eructauit in quo agit ur  de laudib us  sponsi
35 et sponse. vi rgines enim sunt sponse xrist i que sequnt ur  ag-
num qu ocumque ierit in corpore et anima· propter integr itatem.
corporis et anime. Notandum autem quod illud .Responsorium. quod est de
sponso. Audiui uocem de celo· est pr imi toni. quia
unic us  est sponsus animarum xpistuc. illud uero quod est de
40 contemptu mundi .scilicet. regnum mundi et omnem ornatum
seculi contempsi et cetera .v. toni est. quia ibi ostendit ur
conculcatio .v. sensuum. Jn officio misse si sit
uirgo et martir propr ium est officium. loquebar de
testimoníìs et cetera. alia suncommunia. excepto quod
45de agatha dicitur. Gaudeam us  Jn intr oitu. quia
enim ibat letissime ad passionem sicut scr iptum
est Agatha letissime ibat ad passionem. ideo
eius leticie nostram leticiam sociam us .  de  festo dedicatio nis
Post omnia festa sequit ur  de festo dedicationis quod
50sollempniter celebrat ur  ab ecclesi a. de qua habet ur  in
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 74v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_74v