fol. 75r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 75ra

Johanne facta sunt encenia in ierosolimiß .idest. festa de-
dicationis et ihesuc ambulabat in porticu salomonis
ad confirmationem illi us  hoc festum etiam in ueteri testamen -
to fiebat. vn de .i. machabeorum .iiii. iudas elegit ma-
5chabe us  sacerdotes sine macula et mundauerunt sancta
ecclesi a enim militans mundari potest. sed tr iumphans non.
 sed mirum est quoniam .viii. dieb us  celebrauerunt festum illu d
cum pascha et scenophegia non celebrarent nis i per
vii. dies tantum. ad quod ratiest quia ista festiuitas specialiter
10sign ificat eternam dedicationem in qua ecclesia plene
deo dedicabitur .idest. copulabitur. ut ad alios usus non
possit tr ansferri .scilicet. anima sancta quod erit in octaua re-
surrectio nis et ideetiam in nouo .testamento. habet octauas hoc festum. hec
ecclesi a construit ur  in baptismo et in doctr ina. et in penitencia. hic
15enim audit ur  sec ur is et omnis generis ferramenta .idest.
omnia genera flagellorum disciplinarum. sicut habet ur  .iiii. regum.
viii. hec in ecclesi a .scilicet. militante que per tabernaculum moy-
si designat ur . tabernacula enim sunt militantium. tem -
plum uero salomoniß significat ecclesiam tr iumphantem in qua hec
20non audiunt ur . huic autem Festo competit quod iacob uidit
scalam et angelos ascendentes et descendentes .idest.
totam ecclesiam uidit una uisione et erexit la-
pidem .idest. xpistum qu i est lapis in summo quia est finis et lap-
is in imo quia sustinet. erexit inqu a m in titulum preconia-
25lem et memorialem tr iumphalem. Jacob prelat us . sequit ur  fun -
dens oleum desuper .scilicet. quod fit ad ostendendum ei us  caris-
mata et inde prophetauit iacob dicens. terribilis est loc us
iste non est hic aliud nis i dom us  dei et porta celi. vere
dominuest in loco isto et ege nesciebam. terribilis est enjm
30ecclesia demonib us  propter dei similitudinem quam habet. vnde
Jntroit us  est terribilis est loc us  iste et cetera. et p ost et uoca-
bit ur  aula dei hoc apposuit beatuß gregori us  de suo quia
ibi poci us  quam alibi dominus parat us  est exaudire sicut di-
xit dominus salomoni .iii. regum .xi. exaudiu orationem tuam
35 et cetera. et quare terribilis est ostendit in uersu. dominus reg-
nauit decorem indut us  est in membr iß ideo terribilis est ecclesi a
demonib us . epistola sumit ur  de apocalipsi. vidi ciui-
tatem ierusalem descedentem de celo. Responsorium. loc us  iste sanctuß
est ecclesi a .scilicet. materialis que sanctificata est ad hoc ut dominus ib i
40exaudiat preces. et ideo prestat sanctitatem orantib us . quia
salomon orauit ut dominus omnes ibi orantes exaudiret
et dominus dixit ei .iii. regum .ix. exaudita est oratio tua
 versus deuß cui astant angelorum cori. exaudi preceß
ßeruorum tuorum quod non sumit ur  de aliqu o loco sacre scr ip-
45t ur e sed tamen hic ponit ur  quia angeli deo offerent preces
nostras factas in ecclesia. Jn quib us dam autem ecclesijs le-
git ur  evangeliu m. de zacheo eo quod ibi habet ur  quod hodie
facta est salus domui isti et cetera. Jn alijs legit ur
de matheo evangeliu m. ub i dicitur .vii. et non potuerunt subuer -
50tere domum illam quia fundata erat supr a firmam pe-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 75rb

tram. p ost ea sequit ur  offertorium. de uerbis salomoniß. domine deus in
simplicitate cordis mei obtuli uniuersa. obtu-
lerat enim inestimabilia sacr ificia que signant bonas
cogitationes et bona desideria que inestimabi-
5lia sunt et numero et precio. Sequit ur  communio. dom us  mea et
cetera. Jn matutinali officio in psalmiß fit mentio
uel de portis que sunt timor et amor ut in illo
psalmo domini est terra. et plenitudo. ib i. attollite portas pr i ncipes.
et cetera. uel de altari sicut in illo psalmo Judica me
10deus. ibi et intr oibo ad altare dei. uel de ciuitate
ib i. deus noster refugium. ib i Fluminis impet us  letificat ciuitatem.
et in alio .scilicet. magn us  dominus. uel de atr ijs ut ib i qu a m dilecta
tabernacula tua. ib i anima mea in atr ijs domini. dei. uel de
portis ib i. fundamenta ei us  in montibus. sanctiß. diligit. dominus. portas.
15.vi us . uero psalm us  est domine deus salutis mee. qu i dicitur propter
talem rationem quia ib i fit mentio de sepulcris ub i
ecclesi a habitat in parte. sed hec ratio non ualet quia non
fit ibi mentio de talibus sepulcris. sed de se-
pulcris malorum. vnde dicim us  quod iste psalm us
20dicitur· eo quod est psalm us  specialis orationis. vn de ibi habet ur .
dom us  mea dom us  orationis uocabit ur . viii us . Qu i
habitat in adiutorio altissimio .idest. in ecclesia et ib i
dicitur altissimum posuisti. refugium. tuum. quia super omnes montes
in uertice montium fundata est ecclesi a. Jn .ix. psalmo .scilicet.
25cantate pr imo fit mentio de atr ijs. ib i tollite
hostias. et cetera intr oite in atr ia ei us  adorate. dominum. in atrio. sancto. ei us .
 primum uero .Responsoriumest de libro machabeorum sump-
tum. Jn dedicatione. versus. in hymnis et confessionibus
 Secunduest fundata est dom us  domini super uerticem
30montium et sumit ur  partim de ezechiele. partim de
ysaia. partim de evangeli o. ysaie .ii. erit mons dom us    
dom us  domini preparat us . xpistuc .scilicet. versus. Benedic  
domine domum istam. et sumit ur  de .iii. Regum. de uerbis sa-
lomonis. tercium uero .Responsoriumest dom us  mea dom us . orationis. uocabitur.
35 et cetera. vers us . petite et accipietis. Quartum de apocalipsi.
vidi ciuitatem et cetera. vers us . et dixit qui sedebat
.v. et .vi. Responsorium. sumit ur  de uerbis salomonis .vii. est
lapides preciosi omnes muri et sumit ur  sens us
de apocalipsis .xx.io. et tobie penultimo. ubi habet ur  de sa-
40phiro. versus. ecce tabernaculum dei cum hominib us .
de apocalipsi .viii. Mane surgens iacob de genesi
.ix. similiter ultima antiphona ad magnificat
ad uesperas est pax eterna et cetera. quia ad hoc cele-
brat ur  dedicatio ut dedicem ur et habeam us  illam
45pacem eternam. et similiter cantat ur  ista antiphona
Jn fine processionis. finis est pax illa eterna.
 Sequit ur  de dedicatione quomod o qu omod o  ecclesi a  debeat  dedicari
ecclesia debeat dedicari. et qu id sign ificat
hui us modi dedicatio. Solius pontificis est dedica-
50re. quia gerit imaginem summi pontificis .idest. xrist i
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 75r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_75r