fol. 75v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 75va

qui spiritualiter dedicat. pr imo autem aspergit ecclesi am  ter
aqua extra et circuit que aspersio significat baptisma
 quando autem uenit ad portam percutit ui rga pastora-
li quia per predicationem pastorum ueniunt infideles
5ad consensum fidei qu i per apertionem ianue designa-
t ur . percutit dico superliminare rationis dicens
Atollite portas a cordib us  hominuper  ignoran -
tiaum et hui us mo di. O uos demones. uel poti us
homines attollite .idest. auferte et. Respondet diaco-
10n us  qui est intra in persona populi qu i nescit qu iest
qui debet intr are. Quis est iste rex glorie et cetera dicitur
hoc propter triplicem potestatem quam habet xpistuc in celo
et in terra in inferno. vnde ut tr ina rerum mach-
ina celestium terrestrium et infernorum subdita
15flectat genu iam subdita. tunc aperto hosti-
o intrat episcopuc cum populo. quia si utat ur  debito of-
ficio nichil potest ei resistere. et dicit pax huic
domui et omnib us  habitantibus in ea. quia xpistuc ue-
nit ut reconciliaret nos deo et orat prostrat us .
20 et p ost qu a m surrexerit orat sine salutatione non dicens
dominus uobiscum quia qui cathezizati sunt non sunt
digni ut fiat eis applausus. p ost ea scribit
in terra uirga pastorali pr ius  faciens cr ucem et
scribit alphabetum ex tr ansuerso angulo o-
25rientis ad angulum ex parte occidentis. et
econuerso. et illa scr ibit ur  litteris hebraicis et gre -
cis quod fig ur at rudimenta fidei ecclesie que ex iude-
is et gentib us  est conlecta. quod autem ex tr ansuerso
significat quod ille qui prius erat dexter
30fact us  est sinister et qui erat in capite fac-
t us  est in cauda. et econuers o. et hoc per ui rtutem cru-
cis idem ordo est penit us  in spirituali dedicatio-
ne. pr ius enim consentit fidei aliqu iß et hoc est apertio
porte. p ost ea orat sacerdos pro eo et p ost ea instruit
35eum in fide. p ost ea accedit ad altare et dicit
deus in adiutorium. quia tunc pr imum incipit quod
pr incipali us  est. et non dicit alleluia. quia qu i bapti-
zati non sunt· non sunt digni laudib us  an-
gelorum penultimo tobie in plateis ei us  canta-
40bit ur  alleluia. p ost modum benedicit aquam admiscens
sal. quod significat doctr inam legis diuine que est sal
federis. et cinerem .idest. memoriam dominice
passionis. et uinum limphatum per quod xpisti dei-
tas et humanitas designat ur . quia per fidem dominice
45passionis que habet ur  per doctr inam legis diuine uni-
t us  est populus qu i significat us  est per aquam. quia aque multe
populi multi. xpisto deo et homini. p ost ea facit .iiiior. cr-
uces in .iiiior. corni cornibus altaris. quia dic-
tum est abrahe in Genesi. dilataberis ad orientem

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 75vb

et ad occidentem ét septentrionem et meridiem. p ost ea fa-
cit aspersorium de ysopo per qu a m sign ificat ur  humilitas que
creuit in petr a xpisto .scilicet. et ualet ad tumorem et ad pec-
tus sanandum. et aspergit altare septies quia
5in baptismo dant ur  .vii. dona spirituc sancti. et semper ci rcuit
 ille autem ci rcuit us  semper significat diligentiam qu a m
debet habere sacerdos. vnde in cantico. Jnuenerunt
me custodes uigiles qu i ci rcueunt ciuitatem. p ost -
ea aspergit totam ecclesi am  intr a ter sine aliqu a differentia
10maiores et minores lapides. quia apud eum
non debet esse acceptio personarum. et intra quia
exterior ablutio nichi l ualet sine interiori. et ter. quia
illa ablutio significat aspersionem baptismi que fit
beneficio trinitatis. Jnterim autem cantat cho-
15rus illum psalmum. exurgat deus. et qui habi-
tat in adiutorio jn quib us  fit mentio de ecclesi a.
et de constitutione ipsi us  ut ibi qu i habitare fa-
cis uni us  moris in domo. et ib i. Qu i habitat et cetera.
 episcopuc uero dicit dom us  mea dom us  orationis uocabitur
20quia ei us  officium est facere ut ecclesi a sit dom us  orationis
non negociationis. p ost ea residuum aque fun-
dit ad basim sicut in ueteri .testamento. residuum sangu inis
ad crepidinem quod idem est quod basis quia residuum deo
commendat qu i est summ us  sacerdos. cui us  est etiam suplere de-
25fectum aliorum sacerdotum. p ost modum extergit altare
linteo candido quod significat humanitatem xpisti cui
assimilam ur  magis et magis per bona opera. p ost -
ea offert incensum quod significet deuocionem orationis
qui enim habet .vii. dona spirituc sancti et assimilat us  est deo
30poterit ei offerre deuotam orationem quia habet dei si-
militudinem. p ost ea facit cruces in cornib us  alta-
ris oleo et ungit crismate. per oleum nitor
bone conscientie. per crisma quod est ex oleo· et balsa-
mo· odor bone fame. et cantat ur  illa anti-
35phona. vnxit te deus deus tuus oleo leticie·
de xpisto. et p ost qu am crismatum est altare· cr ismant ur
.xii. cruces in quib us  sunt .xii. luminaria.
posita a principio que significant .xii. apostolos qui
fide crucifixi totum mundum illuminauerunt. quia dici t
40bernadus. tota mea prophetia est fides cr ucifixi. et
apostoluß. nichil iudico me scire inter uos nisi
ihesum xpistum et hunc crucifixum. ideest ordo spiritualiter
ut homo habeat pr imo dona spirituc sancti. p ost ea pu rificet ur
magis et magis et assimilet ur  xpisto. quia xpistuc pas-
45sus est pro nobis dicit petr us  uobis relinquens exem-
plum ut sequ amini uestigia ei us . et tunc potest
offerre deuotionem orationis per quam habet homo
nitorem bone conscientie. p ost ea securam mentem. se-
cura mens iuge conuiuium prouerbiorum .xv. et tunc habet
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 75v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_75v